Juoksukoulu infoa

SEUROISSA TAPAHTUVA URHEILUKOULU / JUOKSUKOULUTOIMINTA

Niin kuin urheilussa yleensäkin kaiken toiminnan perustana on seuroissa tapahtuva toiminta. '

Tavoitteena seuroissa tulisi olla monipuolista liikuntaa tarjoava 3-4 kertaa viikossa innokkaiden vetäjien johdolla kokoontuva urheilukoulu jossa juoksukoulu toimisi yhtenä osana kokonaisuutta.

Juoksukoulu harjoitus voisi olla esim. viikon toinen ja/tai kolmas harjoituskertana. Ilman säännöllistä ja monipuolista harjoitustoimintaa ei nuorille luoda riittäviä edellytyksiä myöhempää tuloksentekoa varten.

Tavoitteena tulee olla löytää jokaiseen seuraan juoksukouluvastaava tai parivaljakko. Myöskin yhteistyö mm. koulun ja muiden lajien kanssa toisi toimintaan entistä enemmän nuoria mukaan. Ainakin hiihdon ja suunnistuksen kanssa urheilukoulutoiminta kannattaisi jollakin tavoin yhdistää. Samalla nuorille pystyttäisiin tarjoamaan useampia kestävyyspainotteisia harjoituksia joka olisi tärkeää ainakin kestävyysjuoksun kannalta.

Kestävyysjuoksun kehittämisryhmä ja piirin nuorisovaliokunta ovat valmiit auttamaan urheilu-ja juoksukoulun perustamisessa. Yhteydenotot piirin juoksukouluvastaavaan.